Статут клубуПогоджено                                                                Затверджено
на Раді клубу «Ерудит»                                           Директор ліцею              Н.Г.Жуган
05. 09.2013р .                                                            06.09.2013р.
СТАТУТ
клубу Шкільної академії підприємництва
«ЕРУДИТ»
Городищенського економічного  ліцею
Городищенської районної ради
Черкаської області
1. Загальні положення
1.1. Клуб шкільної академії підприємництва, який має назву «ЕРУДИТ» (далі Клуб) є добровільним учнівським об`єднанням ліцеїстів, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді, яка прагне розвивати підприємницькі здібності.
Адреса клубу:
Городищенський економічний  ліцей
Городищенської районної ради
Черкаської області
вул. Желябова, 3. м. Городище Черкаської області
 індекс19500,  тел.  (04734) 2-17-66.
ел.адреса:gorodische_liceu@ukr.net
1.2. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до Клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
 1.3. Членом Клубу може стати кожен ліцеїст, який бажає розвинути підприємницькі здібності.
1.4. В своїй роботі Клуб керується власною програмою. Робочою мовою є українська мова.
2. Мета і завдання
2.1. Мета діяльності клубу:
- розвиток у членів Клубу культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
- обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
2.2. Завданнями Клубу є:
- створення і постійне висвітлювання діяльності клубу в власному блозі;
- випуск газет, рекламних проспектів;
- святкування Дня підприємницької діяльності (листопад);
- організація листування з іншими клубами ШАП;
- проведення круглих столів для старшокласників, тренінгів, вправ, ігор, вікторин;
-проведення конкурсів (конкурси малюнків,  статей на задану тематику);
-формування почуття відповідальності учнів за власні вчинки і рішення;
-сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.  
3. Основні напрямки діяльності
3.1. Діяльність клубу «Ерудит» базується на таких основних принципах:
- повага до особистої думки та гідності кожного члена клубу;
- відповідальність кожного члена клубу за виконання своїх обов'язків та доручень;
 3.2. Клуб може застосовувати заходи заохочення для своїх членів.
4. Структура і керівництво
4.1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, емблему.
4.2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність з організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
4.3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.
5. Членство
5.1. Членами Клубу є ліцеїсти, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків, практичними діями сприяють розвитку Клубу.
5.2 Дійсним членом Клубу стає ліцеїст, який узгоджує свої дії з метою та цілями Клубу, виконує членські обов’язки, керується Статутом і діє в його дусі;
5.3. Почесним членом стає особа, яка має перед Клубом виключні заслуги при виконанні його місії та цілей.
5.4. Дійсне членство особа має після прийняття у члени Клубу.
5.5. Дійсне членство закінчується добровільним виходом із Клубу або позбавленням членства.
6. Права і обов’язки членів Клубу
6.1. Член  Клубу ШАП має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу на подальший період та брати участь в їх реалізації;
- клопотати про надання організаційної та матеріальної допомоги Клубу.
6.2. Клуб розробляє кодекс честі. Член Клубу зобов’язаний:
- діяти відповідно до Статуту Клубу;
- підтримувати традиції Клубу.
7. Ліквідація
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу.


Немає коментарів:

Дописати коментар